Partners

LogoPsyCom is een Belgische organisatie met expertise in specifieke leerstoornissen (SLD) waaronder dyslexie, dyspraxie (of DCD), dyscalculie, etc. Alle logopedistenzijn experts in het onderwerp en hun expertise wordt vaak gevraagd door verschillende ziekenhuizen en universiteitsklinieken.

Website: www.logopsycom.com

Facebook: www.facebook.com/Logopsycom

Citizens In Power (CIP) is een onafhankelijke non-profit, niet-gouvernementele organisatie uit Cyprus, die zich richt op de behoeften en eisen van mensen door middel van hun betrokkenheid bij het sociale en burgerlijke leven, door hen tegelijkertijd innovatief materiaal en gratis trainingen aan te bieden met betrekking tot een verscheidenheid aan gebieden.Zoals onderwijs (inclusief on-line onderwijs), inclusie, ondernemerschap en bedrijfsleven, cultuur, arbeidsmarkt en levenslang leren.
Het CIP richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van onderwijs, ondernemerschap en levenslang leren op Cyprus en daarbuiten. Om deze doelstellingen te bereiken werkt het CIP voortdurend samen met de belangrijkste universiteiten, scholen, NGO’s en onderzoeksorganisaties op Cyprus voor de ontwikkeling van projecten, opleidingen en educatief materiaal. Het CIP beschikt over een waardevol netwerk van professionele opleiders en onderwijsdeskundigen met ervaring in zowel formeel als niet-formeel onderwijs.

Website: www.citizensinpower.org

Facebook: www.facebook.com/citizensinpower

ZID THEATER – CITY ART & PERFORMANCE CENTER
Is a cultural organization based in Amsterdam, The Netherlands. ZID produces the yearly international ExploreZ Festival, interdisciplinary performances, and organizes projects together with art professionals, urban talents, and citizens. ZID’s work is deeply rooted in the dynamics of the big city and transforms current themes into contemporary performances.
The performances are created through co-creation, are associative, and consist of authentic material created by the performers.
ZID has developed its own working method, that is applied in working with different target groups. A successful example is the Story Catcher game, which is also applied internationally.
ZID operates on a local, national and international level. Besides the Netherlands, ZID has toured in Europe, South America, the United States, Russia, the Balkans, and Morocco. For her work, ZID has received various awards, such as the ‘Apple of Orange’ from the Royal Dutch Foundation (2011), and the ‘Golden Kaleidoscope’ (2018) from the Fund for Cultural Participation. 

Website: www.zidtheater.nl

Facebook: www.facebook.com/Zidtheater

IASIS NGO is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie actief op het gebied van sociale inclusie, geestelijke gezondheid en de-institutionalisering, die actief deelneemt aan de psychiatrische hervorming, gepromoot door het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Solidariteit en de Europese Unie. IASIS heeft een officiële registratie als particuliere non-profit organisatie en een speciale registratie in vrijwillige non-gouvernementele organisatielijsten behandeld door het directoraat-generaal van welzijn. De organisatie heeft ook een door de speciale dienst/ Ministerie van Volksgezondheid en sociale solidariteit gecertificeerd competentiesysteem, voor het beheer. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is het verlenen van psychosociale steun en onderwijs aan mensen die tot de groep van uitgeslotenenbehoren of het risico lopen te worden uitgesloten, en onderwijs aan volwassenen op humanitair gebied.

Website: www.iasismed.eu

Facebook: www.facebook.com/iasis.athens