Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Podcasting om de socialeterugtrekking van jongerenaantepakken

De kwestie van socialeterugtrekkingonderjongeren is een groeiendezorg voor gemeenschappen over de hele wereld. Veeljongerenvoelenzichlosgekoppeld van het maatschappelijke en politiekeleven, wat kanleiden tot een gebrekaanbetrokkenheid en een gevoel van uitsluiting. Om ditprobleemaantepakken, werd het UComE-project ontwikkeldals een gesystematiseerde en gedigitaliseerdeaanpak voor het herstel van gemeenschapsbetrokkenheidbijjeugdgerichteactiviteiten. Een van de innovatievehedendaagsemethoden die wordengebruikt om ditdoeltebereiken, is podcasting, dit […]