De betrokkenheid van jongeren bij het klimaat 

De afgelopen decennia is de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij het milieu een belangrijk maatschappelijk onderwerp geworden. Jongeren zijn zich steeds meer bewust van milieukwesties en zijn sleutelspelers geworden in de strijd om de planeet te beschermen door kleine en belangrijkere acties te ondernemen, zoals protestwandelingen, vrijwilligerswerk, afvalopslag of zelfs door zich bewust te worden van hun eigen impact op hun milieu. 

Het UComE-project heeft tot doel jongeren te helpen in hun wens om actief te zijn voor verschillende doelen; Milieubescherming is daar één van. Het online projectmanagementplatform geeft u de mogelijkheid om uw ideeën te structureren en een actieplan op te stellen voor de projecten die u motiveren. 

Hier volgen enkele kernpunten over het maatschappelijk engagement en de ecologie van jongeren. 

De betrokkenheid van jongeren bij de klimaatverandering wordt ondersteund door een groter collectief bewustzijn van kwesties als het verlies aan biodiversiteit, lucht- en watervervuiling en ontbossing, om er maar een paar te noemen. 

Online activisme en de opkomst van jeugdbewegingen zoals Fridays for the Future (geïnitieerd door Greta Thunberg) hebben de creatie van platforms alleen maar versneld om het bewustzijn te vergroten, zoveel mogelijk jonge mensen te mobiliseren en druk uit te oefenen op regeringen en bedrijven. Deze laatsten worden aangespoord krachtige maatregelen te nemen, vooral om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, ecosystemen te beschermen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. 

Milieu-educatie heeft een rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn. Ook al is het onderwijssysteem al begonnen met het maken van de transitie en praat het nu dieper over het milieu, er is een roep om meer onderwijs op dit gebied. Het vergroten van het bewustzijn van toekomstige generaties is hiervoor de belangrijkste reden. 

Een ander voordeel is de mogelijkheid om deel te nemen aan concrete acties zoals het opruimen van stranden, het planten van bomen en het bevorderen van een duurzame levensstijl. Deze geven iedereen de kans om, op zijn of haar niveau, actief te worden en betrokken te raken bij ecologische acties. 

Ten slotte bieden technologische innovatie en politiek engagement jonge mensen echte hoop om een verschil te maken en een impact te hebben op het milieu. Technologische innovatie stelt hen in staat innovatieve en veelbelovende oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen. Er zijn twee manieren om betrokken te raken bij de politiek: zich verkiesbaar stellen of stemmen. Beide bieden een kans om actie op lange termijn te ondernemen. 

De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij milieubescherming is een krachtige beweging die al een aanzienlijke impact heeft gehad op het mondiale milieubeleid. Het laat zien dat jongeren een cruciale rol spelen bij het creëren van een duurzamere toekomst en het behouden van de planeet voor toekomstige generaties. Soms is het echter lastig om actie te ondernemen als je jong bent, vooral als het de eerste keer is dat je in een gebied actief bent. 

Dus, waar wacht je nog op om actie te ondernemen? Gebruik de nieuwe UComE-tool om het te plannen: het online projectmanagementplatform. 

Bibliografie: 

Cojean, T. (2023, 25 januari). Ecologie: een vrijwillige vrijwilliger die meer begeleiding eist. L’Etudiant. https://www.letudiant.fr/lifestyle/ecologie-une-jeunesse-volontaire-mais-en-demande-d-accompagnement.html 

Corbin, E., Mieyaa, Y., Huet-Gueye, M., &Beaumatin, A. (2021, 1 december). L’engagement politiek-klimatique des jeunes: Une Sphère de sociali… Tréma. https://journals.openedition.org/trema/7139 

Jongeren tonen betrokkenheid bij milieubescherming: ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. UNDP. (2020, 9 juni). https://www.undp.org/ghana/press-releases/young-people-express-commitment-towards-environmental-protection