Πηγές

IO2 – Η Εργαλειοθήκη του έργου #UComE με θέμα τη Συμμετοχή σε Κοινωνικές Δράσεις για Οργανισμούς Νεολαίας και Επαγγελματίες στον τομέα της Νεολαίας

ΙΟ3 – Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη Διαχείρηση του Έργου #UComE

ΙΟ4 – Υπηρεσίες/ Δομές – Eκστρατείες ενημέρωσης του κοινού – δραστηριότες προβολής