Το έργο

Το βλέπουμε παντού γύρω μας, στις ειδήσεις, σε προσωπικές ιστορίες, σε μελέτες: Οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από τον κορονοϊό είναι συχνά δύσκολες, ακόμη περισσότερο για τους νέους. Για μήνες αγωνίστηκαν μέσα από μια συσσώρευση αβεβαιοτήτων και περιορισμών, αλλά οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού φαίνεται να αυξάνονται. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ο χρόνος και η προσοχή προς τους νέους είναι εξαιρετικά σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το έργο UComE; Μία συστηματοποιημένη και ψηφιοποιημένη προσέγγιση για την ανασύσταση της συμμετοχής στην κοινότητα μέσω των δράσεων που αφορούν την νεολαία (2022-2024) σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κοινωνική απεμπλοκή των νέων και τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής τους στη κοινωνική και πολιτική ζωή.

Η ενίσχυση και η συστηματοποίηση της συμμετοχής της κοινότητας μέσω ψηφιακών εργαλείων, σε συνδυασμό με τη θετική ανάπτυξη των νέων είναι ένας από τους τρόπους για την επίτευξη του στόχου, επιτρέποντας έτσι στους νέους να αποκτήσουν μια αίσθηση ικανότητας, αυτοεκτίμησης και το αίσθημα ότι ανήκουν στην κοινότητα.