Αποτελέσματα

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το βλέπουμε παντού γύρω μας, στις ειδήσεις, σε προσωπικές ιστορίες, σε μελέτες: Οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από τον κορονοϊό είναι συχνά δύσκολες, ακόμη περισσότερο για τους νέους. . Για μήνες αγωνίστηκαν μέσα από μια συσσώρευση αβεβαιοτήτων και περιορισμών, αλλά οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού φαίνεται να αυξάνονται. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ο χρόνος και η προσοχή προς τους νέους είναι εξαιρετικά σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Learn more

Εταίροι