Jongerenparticipatie in de civiele samenleving: hoe belangrijk is het?

Het lijdt geen twijfel dat participatie een grondrecht is, en het moet in dit spectrum worden behandeld. Participatie is een van de hoofdbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en moet daarom worden beschouwd als een sociale norm en niet als een uitzondering op de regel.

Zoals de Verenigde Naties in het verleden hebben verklaard, behoren jongeren tot een sociale groep die sociale verandering, economische groei en technologische innovatie in hoge mate kan bevorderen. Daarom is de VN-agenda voor jongeren sterk gericht op de vraag hoe de participatie van jongeren in de besluitvorming kan worden gestimuleerd.

Door jongeren een grotere rol in de civiele samenleving te geven, kan een groot aantal voordelen worden gegenereerd, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun gemeenschap. Deelname aan de gemeenschap versterkt met name de leiderschapsvaardigheden van jongeren, doet hen de waarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen beter inzien en ze doen werkervaring op. Bovendien vergroot het hun empathie ten aanzien van kwetsbare sociale groepen en de uitdagingen waarmee hun gemeenschap geconfronteerd kan worden. Dit zijn allemaal belangrijke punten voor de ontwikkeling van jongeren tot verantwoordelijke en waardige volwassenen, aangezien jongeren die actief hebben deelgenomen aan gemeenschapsgesprekken, meer potentieel hebben om in de toekomst uit te groeien tot doorslaggevende personen.

Wat ook van groot belang is, is het feit dat betrokkenheid van jongeren bij burgerzaken de groei van non-profitorganisaties, vrijwilligersprogramma’s en NGO’s in de gemeenschap op de volgende manieren kan ondersteunen:

Jongeren vormen een waardevolle groep die de gemeenschap kan ondersteunen, omdat zij geneigd en bereid zijn zich op lange termijn voor de gemeenschap in te zetten.

Zij zien zichzelf als deel van hun sociale omgeving en voelen de noodzaak deze te beschermen en te stimuleren.

  • De actieve betrokkenheid van jongeren in de gemeenschap helpt non-profitorganisaties de opkomende sociale problemen te identificeren die de jeugd bezighouden en zich te richten op hoe deze te minimaliseren of op te lossen.

De impact van organisaties, waar jongeren actief bij betrokken zijn, wordt groter en groter dankzij de directe interconnectie die bestaat tussen de jongeren en hun gemeenschappen.

Om op een holistische en effectieve manier te participeren, moeten jongeren echter gewapend zijn met de nodige instrumenten om hun inzicht in burgeractie te vergroten en toegang te krijgen tot hun burgerrechten.

Om deze reden voorziet het #UcomE project jongeren van een gids die hedendaagse methodologie├źn en instrumenten over gemeenschapsbetrokkenheid bevat. Volg onze website en Facebookpagina om als eerste op de hoogte te zijn van de release van dit nieuwe instrument.

Bronnen: