Συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών: Πόσο σημαντική είναι;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμμετοχή είναι θεμελιώδες δικαίωμα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό αυτό το φάσμα. Η συμμετοχή είναι μια από τις βασικές αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επομένως, πρέπει να θεωρείται κοινωνικός κανόνας και όχι εξαίρεση στον κανόνα.

Όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν τα Ηνωμένα Έθνη, οι νέοι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που μπορεί να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία σε μεγάλο βαθμό. Για το λόγο αυτό, η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων.

Η ενδυνάμωση του ρόλου που αποκτούν οι νέοι στην κοινωνία των πολιτών, συνεπάγεται πολλά οφέλη, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις κοινότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, η κοινοτική συμμετοχή ενισχύει τις ηγετικές δεξιότητες των νέων, τους κάνει να κατανοούν καλύτερα την αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ αποκτούν εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, ενισχύει την ενσυναίσθησή τους προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η κοινότητά τους. Όλα αυτά είναι βασικά σημεία για την εξέλιξη των νέων σε υπεύθυνους και άξιους ενήλικες, δεδομένου ότι οι νέοι, που υπήρξαν ενεργά μέλη  της κοινότητας, έχουν περισσότερες δυνατότητες να εξελιχθούν σε αποφασιστικά και διεκδικητικά άτομα στο μέλλον.

Αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι η ενασχόληση των νέων με πολιτικά ζητήματα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινοτικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, εθελοντικών προγραμμάτων και ΜΚΟ με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Οι νέοι αποτελούν μια πολύτιμη ομάδα που μπορεί να υποστηρίξει την κοινότητα, καθώς είναι πρόθυμοι να ασχοληθούν μαζί της μακροπρόθεσμα.
  • Βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος του κοινωνικού τους περιβάλλοντος και νιώθουν την ανάγκη να το προστατεύσουν και να το ενισχύσουν.
  • Η ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινότητα βοηθά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να εντοπίσουν τα αναδυόμενα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τους νέους και να εστιάσουν στο πώς να τα ελαχιστοποιήσουν ή να τα λύσουν.
  • Ο αντίκτυπος των οργανώσεων, όπου συμμετέχουν ενεργά οι νέοι, γίνεται όλο και μεγαλύτερος χάρη στην άμεση διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ της νεολαίας και των κοινοτήτων τους.

Ωστόσο, για να συμμετάσχουν με ολιστικό και αποτελεσματικό τρόπο, οι νέοι θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία για να ενισχύσουν την κατανόησή τους για τις δράσεις των πολιτών και να έχουν πρόσβαση στα πολιτικά τους δικαιώματα.

Για το λόγο αυτό, το έργο #UcomE εξοπλίζει τους νέους με τον Οδηγό που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία για τη συμμετοχή στην κοινότητα. Ακολουθήστε μας στον ιστότοπο και τη Facebook σελίδα  για να είστε ο πρώτος που θα μάθει για την κυκλοφορία αυτού του νέου εργαλείου.

Πηγές: