Politieke participatie van jongeren: de lage opkomst van jongeren – De zaak Cyprus

Velen beweren dat jongeren de laatste tijd ver verwijderd zijn geweest van het politieke leven en participatie. Hun politieke deelname is al lang een punt van zorg op Europees niveau. Er is een aanzienlijk verlies aan banden met de gemeenschap, weinig interesse in en kennis van politieke processen en een laag niveau van vertrouwen in politici en politieke partijen, waardoor het gevoel van politieke betrokkenheid is verzwakt. Jonge kiezers, waaronder generatie Z (18-24 jaar) en millennials (25-34 jaar), stemmen minder vaak dan andere groepen. De laatste presidentsverkiezingen hebben dit bewezen in de VS en andere Europese voorbeelden, zoals verkiezingen voor het Cypriotische parlement. In het eerste geval hadden de jonge kiezers een verschil van 15 punten met de totale opkomst bij de presidentsverkiezingen in de VS, die rond de 51% lag. Bovendien hadden kiezers tussen 18 en 35 jaar in Cyprus een opkomst van 61%, wat als zeer laag wordt beschouwd. Daarom zou de devaluatie van de politiek door de jeugd ergens vandaan moeten komen.

De obstakels voor dit resultaat bevonden zich op verschillende structurele, individuele en organisatorische niveaus. Wat de structuur betreft, beweren velen dat de leeftijd van kandidaten vaak de reden is waarom jongeren het gevoel hebben dat ze geen vertegenwoordiging vinden. In het geval van Cyprus is de gemiddelde leeftijd van het huis van afgevaardigden bijvoorbeeld 49 jaar. Afgezien van structurele redenen zijn er unieke obstakels die jongeren ervan weerhouden te gaan stemmen. Jongeren groeiden op in een andere omgeving dan hun ouders toen ze opgroeiden tijdens de financiële crisis van 2008, het Covid-19-tijdperk en de aanhoudende gascrisis. Die creëerden een sfeer van wantrouwen in politieke instellingen, terwijl het gebrek aan transparantie hen sceptisch maakte over het vertrouwen in politici. Jongeren zullen zich op organisatorisch niveau tot politieke partijen wenden. Politieke partijen zijn echter vaak betrokken bij politieke schandalen en jongeren ontwikkelen een groot wantrouwen. Jongeren nemen liever niet deel aan stemprocedures in landen met hoge corruptie-indexen.

De lage opkomst bij stemmen is echter niet representatief. Jongeren stemden historisch gezien niet, maar ze hadden een alternatieve deelname. Ze nemen deel aan verschillende jongerenorganisaties of initiatieven die de samenleving proberen te veranderen door op een vertegenwoordiger te stemmen en ze geloven in bottom-up benaderingen. Veel initiatieven van jongeren werden echter uitgesteld vanwege de Covid-19-pandemie en velen zijn nog steeds aan het bijkomen van de gevolgen. Nu de wereld het post-pandemische tijdperk ingaat, zouden jongeren een cruciale rol moeten spelen bij het vormgeven van het sociaal-politieke beleid binnen de EU.

https://www.nytimes.com/2020/10/08/upshot/youth-voting-2020-election.html

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/cyprus/52-youth-participation-in-representative-democracy

https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/2020-presidential-election-voting-and-registration-tables-now-available.html

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt220/obstacles-at-the-organizational-level

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190923IPR61602/2019-european-elections-record-turnout-driven-by-young-people